USB 4G LITE Huawei Vodafone K5160 150Mbps – Dcom 4g Đổi Ip V4

1.100.000

  • USB 4G LTE ( Dcom 4G) Vodafone K5160 150Mb hỗ trợ IPv4 & IPv6
  • Hỗ trợ tất cả nhà mạng Việt Nam & toàn thế giới
  • Dễ dàng sử dụng cài đặt
  • Hỗ trợ thay đổi địa chỉ ip, kết nối nhanh chóng

Hết hàng